Coconut Farming (Episode 31) Coconut farming ba ang gusto mo? Alamin kung paano ito sisimulan, at ang iba’t ibang produktong maaaring magawa rito.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *